ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม


ประเมิน 1อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน 

นำเสนอ 1โรงเรียน 1นวัตกรรม

เป็นสมาชิกโครงการแผนที่สุขภาพ

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

ร่วมกิจกรรม English is fun

เข้าค่ายพุทธบุตร

ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

แข่งขันจัดป้ายนิเทศวันพ่อ

ตักบาตรวันพ่อ

จัดป้ายนิเทศวันคริสต์มาส

จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทอดผ้าป่า

ร่วมแข่งขันประชันขลุ่ย

ทำพานไหว้ครู


ถวายเทียนพรรษา

แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นำเสนอโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส

ร่วมแสดงละครเห็นแก่ลูก

งานปัจฉิมนิเทศ

 เข้าค่ายพัฒนาจิต

ทำพานไหว้ครู

แข่งขันเต้นแอโรบิค

แข่งขันร้องเพลงวรรณคดี

รำขบวนแห่เทียนพรรษา

ร่วมงานเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

จัดป้ายนิเทศวันคริสต์มาส

จัดป้ายนิเทศวันพ่อ

ระบำเทพบันเทิง

พี่เลี้ยงค่ายบำเพ็ญประโยชน์

ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน

เข้าค่ายบูรณาการเขาใหญ่

สอนปรับพื้นฐานน้องม.1

รวมงานวันไหว้ครู

อบรมโครงงานคุณธรรม

จัดทำโครงงานคุณธรรม

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมและประกวดโครงงาน

พิธีกรเวทีนักเรียน

ร่วมสัมนาโครงการแผนที่สุขภาพ

พิธีกรงานชุมชนสัมพันธ์

ตลาดนัดรุ่งอรุณ

จัดป้ายนิเทศวันแม่

พิธีกรต้อนรับคณะนิเทศ

ร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

นำเสนอโรงเรียน

วันเยาวชนแห่งชาติ

แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ

ร้องเพลงโคราช สัมนาโครงการแผนที่สุขภาพ

ร่วมงานกีฬาสีภายใน

ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ

รำดึงครกดึงสาก

แสดงลิเกงานชุมชนสัมพันธ์

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

รวมงานรวมพลนักสำรวจ

ชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา

ปลูกต้นไม้

พิธีไหว้ครู

แสดงละครประวัติศาสตร์

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

จัดนิทรรศการคณิตศาสตร์

ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษาที่ฟาร์มโชคชัย

ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกวดกระทง

แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ

ร่วมงานกีฬาสี

ร่วมแสดงละครนอก

สถานีประชาชน

บูรณาการที่สะแกราช

ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ปฐมนิเทศคณะ

กิจกรรมรวมช่อกัลปพฤกษ์ ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง

ไหว้ครูมหาวิทยาลัย

ไหว้ครูคณะ

กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่

เชียร์กีฬา

เชียร์กีฬา

เชียร์กีฬา

ราตรีมอดินแดง

แนะแนวมข.สัญจร

บายศรีคณะ

กีฬาน้องใหม่

กีฬาบัวแก้ว

ราตรีสีแสด

บายศรีสาขา

กิจกรรมประกวดหอพัก

กิจกรรมประกวดเชียร์ระหว่างคณะ

ค่ายจับมือน้องคลิก

ยินดีพี่บัณฑิต

ร้องเพลงแสดงความยินดีพี่บัณฑิต

แสดงความยินดีพี่บัณฑิต

ร้องเพลงแสดงความยินดีพี่บัณฑิต

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู

งานวันเด็ก

วันครู

วันปีใหม่

กิจกรรมงานวัด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โชว์เชียร์น้องใหม่

หม่อกีฬาซอฟท์บอล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น